ชัยบาดาลพัฒนา

ซ่อมแซมถนนตลาดปลาชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำยางมะตอยสำเร็จรูปออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณตลาดปลาชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเมืองทองเก้า หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.45 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ ใจดี ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเมืองทองเก้า หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเนินศิลา หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ ใจดี ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้า บ้านเนินศิลา หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และซ่อมแซมถนน

29 พฤศจิกายน 2565 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้ กองช่าง อบต.ชัยบาดาล ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกหวาน ,หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล และนำยางมะตอยสำเร็จรูปทำการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ปรับปรุงสถานที่ตลาดปลาชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ดำเนินการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ตลาดปลาชัยบาดาลสำหรับจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย และลอยกระทง ปี 2565

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลังตลาดปลาชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลังตลาดปลาชัยบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลมะกอกหวาน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้กองช่างและทีมปรับปรุงภูมิทัศน์นำรถกระเช้าไฟฟ้าออกดำเนินการตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย และอันตรายจากลมกระโชกแรง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี