ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

27 กุมภาพันธ์ 2567 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบหมายให้กองช่างนำรถกระเช้าไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (ตามใบคำร้องขอ) ในพื้นที่หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี +5 <img class=”x16dsc37″ role=”presentation” src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ /> ความรู้สึกทั้งหมด 22พิเชษฐ์ เนตรนิล, Kao Kao Kao และ คนอื่นๆ อีก 20 คน

ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำประปาบ่อบาดาลไม่เพียงพอ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำประปาบ่อบาดาลไม่เพียงพอ

24 กุมภาพันธ์ 2567 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำประปาบ่อบาดาลไม่เพียงพอ ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล หมู่ที่5 และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 โดยมอบหมายให้กองช่าง ติดตั้งถังน้ำขนาด2500 ลิตร จำนวน 10 ถัง พร้อมระบบปั้มน้ำ และมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ มาเติมน้ำใส่ถังเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านลำโกฏิทอง ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ซ่อมแซมถนนและปรับภูมิทัศน์บริเวณข้างถนน

ซ่อมแซมถนนและปรับภูมิทัศน์บริเวณข้างถนน

22 พฤศจิกายน 2566 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกับสำนักงานคุมความประพฤติ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนและปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนสายทางเข้าราชภัฏ-ศาลชัยบาดาล

ซ่อมแซมถนนตลาดปลาชัยบาดาล

ซ่อมแซมถนนตลาดปลาชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำยางมะตอยสำเร็จรูปออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณตลาดปลาชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเมืองทองเก้า หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเมืองทองเก้า หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.45 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ ใจดี ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเมืองทองเก้า หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเนินศิลา หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเนินศิลา หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ ใจดี ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้า บ้านเนินศิลา หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และซ่อมแซมถนน

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และซ่อมแซมถนน

29 พฤศจิกายน 2565 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้ กองช่าง อบต.ชัยบาดาล ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกหวาน ,หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล และนำยางมะตอยสำเร็จรูปทำการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ปรับปรุงสถานที่ตลาดปลาชัยบาดาล

ปรับปรุงสถานที่ตลาดปลาชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ดำเนินการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ตลาดปลาชัยบาดาลสำหรับจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย และลอยกระทง ปี 2565