ชัยบาดาลพัฒนา

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และซ่อมแซมถนน

29 พฤศจิกายน 2565 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้ กองช่าง อบต.ชัยบาดาล ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกหวาน ,หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล และนำยางมะตอยสำเร็จรูปทำการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ปรับปรุงสถานที่ตลาดปลาชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ดำเนินการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ตลาดปลาชัยบาดาลสำหรับจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย และลอยกระทง ปี 2565

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลังตลาดปลาชัยบาดาล

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลังตลาดปลาชัยบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลมะกอกหวาน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้กองช่างและทีมปรับปรุงภูมิทัศน์นำรถกระเช้าไฟฟ้าออกดำเนินการตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย และอันตรายจากลมกระโชกแรง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี