เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล 3 แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเงินเดือนจ้างเหมา (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (นางสาวณัฐธิดา เกษไชย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง