ยกเลิกประกาศเชิญชวน

จ้างค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย อบต.ชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 2 วัน ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย อบต.ชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ล้างเครื่องปรับอากาศ ตัดต่อท่อ ย้าย เพิ่มท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งแขวน ขนาด 36000 BTU และจัดหาชุดควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง