ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างค่าจัดหาเต็นท์และเก้าอี้ ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย อบต.ชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย อบต.ชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 2 วัน ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย อบต.ชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง