ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)(เพิ่มเติม)ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)(เพิ่มเติม)ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล

ตรวจสภาพถนนที่ชำรุดหมู่ 4

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนพรัตน์  ทองสุข นายกองค์การบริหารส่นตำบลชัยบาดาล พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจสภาพถนนที่ชำรุด ในพื้นที่ หมู่ 4 เพื่อดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป

รับมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวธารทิพย์ ทองสุข กำนันตำบลชัยบาดาล ได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการของหน่วยงาน โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมรับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ขอขอบคุณกำนันตำบลชัยบาดาล มา ณ ที่นี้