ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร?คำว่า PM (พีเอ็ม) ย่อมาจาก Particulate Matters (พาร์ทิสิวเลทแมทเทอร์) เป็นคำเรียกคำมาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีหน่วยวัตคือ ไมครอน หรือไมโครเมตร แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ PM 10 และ PM 2.52.5 เป็นอนุภาคขนาคเล็กที่มีส้นผ่านศูนกลางเฉยน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร แชวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไควัน และก๊าซต่างๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เมื่อมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมหาศาลจะมองเห็นเป็นหมอกควันอย่างที่เราเห็นกันในทุกๆ เช้านั่นเองPM 2.5 ถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ตามที่งค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญ และออกมาแจ้งเตือนให้ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมาก (เดี๋กกว่าเส้นผมถึง 20 เท่า) เมื่อหายใจเขาไปแล้ว สามารถล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ปอดและหลอดเลือดได้ง่าย จนส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวฝุ่น pm 2.5 มาจากไหนสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง หรือฝุ่น PM…

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน เรียนดีแต่ยากจน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน เรียนดีแต่ยากจน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เดินทางไปร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน เรียนดีแต่ยากจน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ซึ่งจัดโดย กต.ตร. สภ.ม่วงค่อม ณ สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่ จำนวน 2 ราย โดยมีนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย นายวินัย คงคล้าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล, นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการนายก ,พ.อ.อ.วุฒิชัย อินทรหอม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนางสาวพัชมณ แสงประสิทธิ์ กำนันตำบลมะกอกหวาน ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย 1.นางสายันต์ แน่นสันเทียะ หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกหวาน เป็นจำนวนเงิน 10,800 บาท 2.นางมะลิ อินทร์อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบาดาล เป็นจำนวนเงิน 1,700 บาท

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตลาดปลาชัยบาดาล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตลาดปลาชัยบาดาล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

11 เมษายน 2567 เวลา10.30 น. คณะ กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตลาดปลาชัยบาดาล พร้อมกับมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายสมพร สังข์เภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการนายกฯ , นางสาวมลฑา ยิ้มพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 5 ,พ.อ.อ.วุฒิชัย อินทรหอม นักป้องกันฯ, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ เจ้าหน้าที่ อปพร. ให้การต้อนรับ ณ จุดบริการประชาชนตลาดปลาชัยบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการออกรับซื้อขยะมูลฝอย ของ อบต.ชัยบาดาล

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการออกรับซื้อขยะมูลฝอย ของ อบต.ชัยบาดาล

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการออกรับซื้อขยะมูลฝอย ของ อบต.ชัยบาดาล ตามวันและเวลาสถานที่ ดังกล่าว

กำหนดการรับและออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567(ฟรี❗ไม่มีค่าธรรมเนียม)

กำหนดการรับและออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567(ฟรี❗ไม่มีค่าธรรมเนียม)

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567(ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม) ตามวันและเวลาสถานที่ ดังกล่าว

ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

จังหวัดลพบุรี ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  

แจ้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

แจ้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พายุฤดูร้อนในช่วงระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2567 อาจเกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง รวมถึงบางพื้นที่อาจเกิดฟ้าผ่าได้ จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อม และระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้น