กิจกรรม/โครงการ

พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลได้รับแจ้งจาก รพ.สต.มะกอกหวาน มีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกบริเวณ ม.1 ตำบลมะกอกหวาน ทางอบต.ชัยบาดาลได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเรียบร้อยแล้วค่ะ  

วันสตรีสากล ปี 2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยกลุ่มสตรีตำบลชัยบาดาล และตำบลมะกอกหวาน เข้าร่วมกิจกรรม และเดินขบวนเนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

นายนพรัตน์  ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา , หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก โดยมี นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โครงการหนูน้อย สุขภาพดี ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ดำเนินการจัดโครงการหนูน้อย สุขภาพดี ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรีนน ประชาชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

โครงการรณรงค์เฝ้าระวังลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวังลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ บริเวณหน้าตลาดปลาชัยบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ อสม. อปพร. คณะครู นักเรียน ประชาชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว โดยมีนางณัฐนรี แสงสว่าง ปลัดอำเภอประจำตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

พิธีรับมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้รับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และนางสาวธารทิพย์  ทองสุข กำนันตำบลชัยบาดาล  เป็นผู้รับมอบธง ต่อจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์

พิธีปิดกีฬา อบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 19

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดย นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีปิดกีฬา อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 และพิธีมอบถ้วยรางวัล ณ สนามกีฬาเทศบาลลำนารายณ์

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบหมายให้ นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้แทนพร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี