กิจกรรม/โครงการ

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สปสช. )

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ กำนันตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สปสช. ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชัยบาดาล  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล  ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง)

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ รุ่นที่ 4/2566 (ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและดับเพลิง ร่วมกับบริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้ พ.อ.อ.วุฒิชัย อินทรหอม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและดับเพลิง ร่วมกับบริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โรงพ่อแม่พันธุ์ไก่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ 2566

นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่ามะกอก  

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชนสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจะทำการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 12 -1 3 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่ามะกอก

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นางสาวประคอง สุระทศ ปลัดอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่ามะกอก

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้ นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และรับมอบเทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี