พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์อำเภอชัยบาดาลประจำปี 2567 และร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์อำเภอชัยบาดาล

เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์อำเภอชัยบาดาลประจำปี 2567 และร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์อำเภอชัยบาดาล

13 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล นำโดย นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ,ผู้นำท้องที่ ,ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, กลุ่มสตรี, อสม. ประชาชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์อำเภอชัยบาดาลประจำปี 2567 และร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์อำเภอชัยบาดาล ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลและตลาดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลชัยบาดาล และประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยบาดาล

พิธีเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลชัยบาดาล และประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยบาดาล

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลชัยบาดาล และประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยบาดาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบหมายให้นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการนายก และ นายสมพร สังข์เภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์

ร่วมพิธีรับตราตั้งฐานานุกรม ณ วัดโคกสำเริง ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ร่วมพิธีรับตราตั้งฐานานุกรม ณ วัดโคกสำเริง ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล และนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอกหวาน, คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล,กำนันตำบลชัยบาดาล, กำนันตำบลมะกอกหวาน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล ,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีรับตราตั้งฐานานุกรม ณ วัดโคกสำเริง ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชนบูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พิธีเปิดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชนบูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จัดพิธีเปิดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชนบูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดย นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล กล่าวให้การต้อนรับ และนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล กล่าวรายงานสรุปสภาพพื้นที่ ซึ่งมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, องค์กรต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ในครั้งนี้…

ร่วมพิธีเปิดและร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม

ร่วมพิธีเปิดและร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยกลุ่มสตรีตำบลชัยบาดาล และกลุ่มสตรีตำบลมะกอกหวาน เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567

1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีกลุ่มสตรีตำบลชัยบาดาล และตำบลมะกอกหวาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี นางสาวสุกัลยา ยอดพยุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารโดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี