โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบหมายให้นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการนายก และ นายสมพร สังข์เภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์

ร่วมพิธีรับตราตั้งฐานานุกรม ณ วัดโคกสำเริง ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ร่วมพิธีรับตราตั้งฐานานุกรม ณ วัดโคกสำเริง ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล และนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอกหวาน, คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล,กำนันตำบลชัยบาดาล, กำนันตำบลมะกอกหวาน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล ,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีรับตราตั้งฐานานุกรม ณ วัดโคกสำเริง ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชนบูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พิธีเปิดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชนบูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จัดพิธีเปิดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชนบูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดย นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล กล่าวให้การต้อนรับ และนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล กล่าวรายงานสรุปสภาพพื้นที่ ซึ่งมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, องค์กรต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ในครั้งนี้…

ร่วมพิธีเปิดและร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม

ร่วมพิธีเปิดและร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยกลุ่มสตรีตำบลชัยบาดาล และกลุ่มสตรีตำบลมะกอกหวาน เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567

1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีกลุ่มสตรีตำบลชัยบาดาล และตำบลมะกอกหวาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี นางสาวสุกัลยา ยอดพยุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารโดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ และปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 20

พิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ และปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 20

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 20 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่าน ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกับมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา และร่วมจับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ โดยมี นายทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวให้การต้อนรับ และนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล กล่าวรายงาน พร้อมกับส่งมอบธง อบต.สัมพันธ์ ให้กับ นายยศเดโช เผ่าสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 21 ต่อไป ณ ลานเอนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล…

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 อำเภอชัยบาดาล และพิธีมอบถ้วยรางวัล

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 อำเภอชัยบาดาล และพิธีมอบถ้วยรางวัล

6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ดำเนินการจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 อำเภอชัยบาดาล และพิธีมอบถ้วยรางวัล โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายกองตรี ดร. ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20” อำเภอชัยบาดาล

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20” อำเภอชัยบาดาล

….19 มกราคม 2567 ….. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20” อำเภอชัยบาดาล โดยมีนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ชัยยง ขำเปี่ยม อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นนักกีฬาอาวุโสและจุดคบเพลิง โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก สมาชิกวุฒิสภา,รองประธานคณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา และกรรมาธิการ การกฎหมายการยุติธรรม และการตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ซึ่งมีขบวนพาเหรดจาก 16 ตำบล เข้าร่วม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิด “งานกินปลา ชิมพุทรา ชัยบาดาล ครั้งที่ 10”

พิธีเปิด “งานกินปลา ชิมพุทรา ชัยบาดาล ครั้งที่ 10”

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีเปิด “งานกินปลา ชิมพุทรา ชัยบาดาล ครั้งที่ 10” โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำเภอชัยบาดาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่เกษตรกร, การแข่งขันส้มตำลีลา, การแข่งขันจับปลาในบ่อโคลน , ชิมเมนูปลา พุทรา ตลอดจนบูธนิทรรศการของหน่วยงานราชการ และสินค้าหลากหลาย ณ ตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล