ประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

  องค๋การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ขอประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) และ(ภ.ด.ส.๓) สามารถตรวจสอบได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้ นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้แทน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

พิธีเปิดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

27พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 และมอบรางวัลการแข่งขันเรือพาย การแข่งขันประกวดร้องเพลง การประกวดประดิษฐ์กระทง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมพิธี ณ ตลาดปลาชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี    

พิธีเปิดโครงการประเพณีแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2566

พิธีเปิดโครงการประเพณีแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2566

26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล, พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน อสม. , อปพร., นักกีฬา และประชาชน ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันเรือพาย ประจำปี2566 โดยมี นางสาวประคอง สุระทศ ปลัดอำเภอชัยบาดาล รักษาราชการแทน นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ตลาดปลาชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ซ่อมแซมถนนและปรับภูมิทัศน์บริเวณข้างถนน

ซ่อมแซมถนนและปรับภูมิทัศน์บริเวณข้างถนน

22 พฤศจิกายน 2566 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกับสำนักงานคุมความประพฤติ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนและปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนสายทางเข้าราชภัฏ-ศาลชัยบาดาล

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พ.ศ.2564 – 2570

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พ.ศ.2564 – 2570

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พ.ศ.2564 – 2570

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการจัดสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการจัดสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการจัดสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรมธนารักษ์อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงเลขทะเบียน ที่ ลบ.271 เนื้อที่ประมาณ 14-0-8 ไร่ เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล