เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดทำโครงการหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มสดใส ให้ความรู้เรื่องการดูแลฟัน และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีสุขภาพที่แข็งแรง นำโดยท่านนายกนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิด

Similar Posts