วันที่ 21 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ได้จัดทำโครงการหนูน้อยมือสะอาดให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกวิธี การดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย นำโดยท่านนายสมพร  สังข์เภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิด

Similar Posts