วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ กำนันตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สปสช. ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชัยบาดาล  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล  ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts