องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สุนัข และแมว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 

Similar Posts