วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดทำโครงการลดปริมาณขยะในชุมชน “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts