องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวังลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ บริเวณหน้าตลาดปลาชัยบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566

Similar Posts