วันนี้ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบหมายให้ นายวินัย คงคล้าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล นายสมพร สังข์เภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล นางสาวสุกัลยา ยอดพยุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และ นางสาวเรณู แก้วมา ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เพื่อให้ความรู้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้กับครอบครัว รวมถึงการมอบเครื่องมืออุปกรณ์การทำขนม ณ วัดโคกสำเริง ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 

Similar Posts