วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ดำเนินจัดทำโครงการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำปี 2566 ซึ่งมีผู้ปกครอง และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts