25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และประชาชน เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนางสาวสุกัลยา ยอดพยุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts