วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบหมายให้นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการนายก และ นายสมพร สังข์เภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์

Similar Posts