องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พายุฤดูร้อนในช่วงระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2567 อาจเกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง รวมถึงบางพื้นที่อาจเกิดฟ้าผ่าได้ จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อม และระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้น

Similar Posts