13 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล นำโดย นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ,ผู้นำท้องที่ ,ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, กลุ่มสตรี, อสม. ประชาชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์อำเภอชัยบาดาลประจำปี 2567 และร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์อำเภอชัยบาดาล ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลและตลาดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts