26 มิถุนายน 2567 สภาองค์กรชุมชนตำบลชัยบาดาล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบาดาล และโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 💞ร่วมใจ “ต้านภัยคอรัปชั่น รวมพลังสังคมไทยไม่โกง”❌ ซึ่งสนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts