องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่ จำนวน 2 ราย โดยมีนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย นายวินัย คงคล้าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล, นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการนายก ,พ.อ.อ.วุฒิชัย อินทรหอม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนางสาวพัชมณ แสงประสิทธิ์ กำนันตำบลมะกอกหวาน ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย
1.นางสายันต์ แน่นสันเทียะ หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกหวาน เป็นจำนวนเงิน 10,800 บาท
2.นางมะลิ อินทร์อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบาดาล เป็นจำนวนเงิน 1,700 บาท

Similar Posts