เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2565 กองช่างได้วางฝารางระบายน้ำและฝาท่อระบายน้ำ ม.1 ต.ชัยบาดาล

Similar Posts