นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรีนน ประชาชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts