วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยกลุ่มสตรีตำบลชัยบาดาล และตำบลมะกอกหวาน เข้าร่วมกิจกรรม และเดินขบวนเนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts