นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และคณะครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถนายน 2566

 

Similar Posts