วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ ใจดี ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้า บ้านเนินศิลา หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล

Similar Posts