ร่วมกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพ ไต ตา เท้า โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบาดาล

Similar Posts