วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เดินทางไปร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน เรียนดีแต่ยากจน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ซึ่งจัดโดย กต.ตร. สภ.ม่วงค่อม ณ สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts