วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยกลุ่มสตรีตำบลชัยบาดาล และกลุ่มสตรีตำบลมะกอกหวาน เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 

Similar Posts