วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล และนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอกหวาน, คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล,กำนันตำบลชัยบาดาล, กำนันตำบลมะกอกหวาน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล ,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีรับตราตั้งฐานานุกรม ณ วัดโคกสำเริง ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts