นายนพรัตน์  ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา , หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก โดยมี นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts