เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวธารทิพย์ ทองสุข กำนันตำบลชัยบาดาล ได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการของหน่วยงาน โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมรับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ขอขอบคุณกำนันตำบลชัยบาดาล มา ณ ที่นี้

Similar Posts