วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบให้กับครอบครัว นางบัว นาคประเสริฐ ผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี มอบสิ่งของพระราชทาน โดย นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี , คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอกหวาน, คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่, ข้าราชการ, กำนันตำบลชัยบาดาล, กำนันตำบลมะกอกหวาน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล ,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และจิตอาสา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts