คำสั่ง และมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ประกาศแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
คำสั่งอบต.ชัยบาดาลประหยัดพลังงาน
hb-02
แผ่นพับประหยัดพลังงาน