วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์  ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ลงพื้นที่บ้านผู้ประสบอัคคีภัยร่วมกับ นายอำเภอชัยบาดาล    ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรม่วงค่อม กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 คณะครูโรงเรียนบ้านอนุบาลลำนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบาดาล  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนันตำบลชัยบาดาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เพื่อมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง) หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts