นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 4, 5, 6 และ 7 จำนวน 14 หลังคาเรือน

Similar Posts