วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลได้รับแจ้งจาก รพ.สต.มะกอกหวาน มีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกบริเวณ ม.1 ตำบลมะกอกหวาน ทางอบต.ชัยบาดาลได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

Similar Posts