วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีเปิด “งานกินปลา ชิมพุทรา ชัยบาดาล ครั้งที่ 10” โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำเภอชัยบาดาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่เกษตรกร, การแข่งขันส้มตำลีลา, การแข่งขันจับปลาในบ่อโคลน , ชิมเมนูปลา พุทรา ตลอดจนบูธนิทรรศการของหน่วยงานราชการ และสินค้าหลากหลาย ณ ตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts