15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จัดพิธีเปิดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชนบูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดย นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล กล่าวให้การต้อนรับ และนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล กล่าวรายงานสรุปสภาพพื้นที่ ซึ่งมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, องค์กรต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts