นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ รุ่นที่ 4/2566 (ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts