26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล, พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน อสม. , อปพร., นักกีฬา และประชาชน ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันเรือพาย ประจำปี2566 โดยมี นางสาวประคอง สุระทศ ปลัดอำเภอชัยบาดาล รักษาราชการแทน นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ตลาดปลาชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts