27พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 และมอบรางวัลการแข่งขันเรือพาย การแข่งขันประกวดร้องเพลง การประกวดประดิษฐ์กระทง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมพิธี ณ ตลาดปลาชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 

 

Similar Posts