วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 20 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่าน ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกับมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา และร่วมจับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ โดยมี นายทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวให้การต้อนรับ และนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล กล่าวรายงาน พร้อมกับส่งมอบธง อบต.สัมพันธ์ ให้กับ นายยศเดโช เผ่าสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 21 ต่อไป ณ ลานเอนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts