วันทีี่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ,ประธานสภา, สมาชิกสภา และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ได้ทำพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยมี นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณตลาดปลาตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts