วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา, ข้าราชการ, กำนัน, ผู้นำท้องที่ , ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬา อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts