พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

 

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชนสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจะทำการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 12 -1 3 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่ามะกอก