นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ อสม. อปพร. คณะครู นักเรียน ประชาชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว โดยมีนางณัฐนรี แสงสว่าง ปลัดอำเภอประจำตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 

Similar Posts