เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบหมายให้ นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้แทนพร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts