5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้ นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้แทน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts