วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้ นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และรับมอบเทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts